Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne to dyscyplina medycyny, która zajmuje się ustaleniem składu materiału pobranego od pacjenta. Najczęściej jest to krew (morfologia), mocz lub kał. Badanie ma na celu określenie dokładnych parametrów biologicznych i fizykochemicznych, aby lekarz...

Chirurgia ogólna

Chirurgia zajmuje się ogólnie pojętym leczeniem operacyjnym. Słowo wywodzi się od greckiego cheir oznaczającego rękę i ergon, czyli działanie. Chirurgię można podzielić na dwa poddziały: ogólną i szczegółową. Ta pierwsza zajmuje się głównie postępowaniem przed- i...

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne to, jak sama nazwa wskazuje, zmiany zachodzące wewnątrz organizmu człowieka. Dział zajmujący się tego typu schorzeniami to medycyna wewnętrzna (potocznie interna). Specjalistą w tym zakresie jest lekarz internista. To on w przypadku osób dorosłych...

Endokrynologia

Endokrynologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się zaburzeniami gruczołów wewnętrznych. Złe funkcjonowanie układu dokrewnego świadczy o dysfunkcji hormonalnej. Gruczoły endokrynne wydzielają hormony, czyli substancje chemiczne, które przedostają się do krwi, a...

Gastrologia

Gastrologia to nauka zajmująca się wszelkiego rodzaju schorzeniami układu pokarmowego. Narządy, które wchodzą w jego skład to żołądek, jelita, wątroba, trzustka, przełyk, odbyt oraz drogi żółciowe.  W dzisiejszych czasach wiele osób skarży się na dolegliwości...