Aqualyx – lipoliza iniekcyjna

aqualyx lipoliza iniekcyjna Czas zabiegu 30 – 45 minut Potencjalne ryzyko Kilkudniowe zaczerwienienie skóry, obrzęki, siniaki, lekkie pieczenie Znieczulenie Brak – preparat zawiera środek znieczulający Czas gojenia Natychmiastowe Okres wraż liwości Kilka...

Mezoterapia Osoczem Bogatopłytkowym (PRP)

MEZOTERAPIA PRP Czas zabiegu 40-60 minut Potencjalne ryzyko Kilkudniowe zaczerwienienie skóry, zasinienia w miejscu wkłuć Znieczulenie Tak – miejscowe obszaru zabiegowego Czas gojenia 1-3 dni Okres wraż liwości Ok. 3 – 5 dni Ilość zabiegów W zależności od...