Laryngologia

Laryngologia jest szeroką dziedziną medycyny. Zajmuje się nie tylko chorobami uszu, nosa, gardła, krtani, ale również innych narządów znajdujących się w obrębie szyi i głowy. Termin wywodzi się z greki i pochodzi od czterech słów: otos (ucho), rhinos (nos), pharyngos...

Logopedia

Logopedia jest dziedziną nauki, która zajmuje się rozwojem, kształtowaniem oraz doskonaleniem mowy i komunikacji. Logopeda to specjalista w zakresie rozpoznania i terapii wszelkich nieprawidłowości w obrębie aparatu mowy oraz zaburzeń komunikacji o różnej etiologii....

Pediatria

Pediatria to dział medycyny, który skupia się na chorobach okresu dziecięcego oraz prawidłowym rozwojem dziecka. Słowo pochodzi od greckiego pais, oznaczającego „dziecko” i iatreia, czyli leczenie.  Lekarzem pierwszego kontaktu w przypadku pacjentów w wieku od 0 do 18...