Psychologia Dorosłych

„Jeśli nauczysz się myśleć we właściwy sposób, nauczysz się inaczej odczuwać”. Rafael Santandreu

Słowo Psychologia jest pochodną dwóch greckich słów: Psyche, które oznacza duszę i Logos – słowo, myśl, rozumowanie. Mimo, iż dopiero XIX wiek uznajemy za formalne początki psychologii jako odrębnej nauki, to jej elementy odnajdujemy już u starożytnych filozofów.

Pojęcie duszy, jako jestestwa człowieka wprowadził już Sokrates, Platon rozbudował interpretację i podzielił duszę na 3 składniki: pożądliwość, popędliwość i rozsądek, zaś Arystoteles mówił o duszy rozumnej, wegetatywnej i zmysłowej.

Dziś wiemy znacznie więcej, współczesna definicja zdrowia, wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), kładzie nacisk na pojęcie uzyskania dobrostanu na poziomie fizycznym, psychicznym i społecznym. Czynniki psychologiczne (np. stres) mają znaczący udział w powstawania i rozwoju chorób somatycznych.

Oferujemy konsultacje psychologiczne pacjentom cierpiącym m.in. z powodu:

 • Obniżonego nastroju,
 • Depresji,
 • Stresu pourazowego,
 • Kryzysu życiowego ( np. strata lub choroba bliskiej osoby),
 • Zaburzeń lękowych,
 • Zaburzeń psychosomatycznych,
 • Przewlekłego stresu,
 • Wypalenia zawodowego,
 • Zaburzeń w relacjach międzyludzkich, zaburzeń komunikacji,

 

Ponadto prowadzimy psychoterapię w zakresie:

 • Rozwoju osobistego,
 • Budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości,
 • Odnajdywania zasobów i koncentrowaniu swojej uwagi na naich,
 • Asertywności

Psycholog:

Mgr Joanna Kozłowska