Medycyna Sportowa

Kwalifikacja dzieci i młodzieży do zajęć sportowych pozaszkolnych. Zaświadczenie niezbędne do udziału w treningach i zawodach sportowych.