Logopedia

Logopedia jest dziedziną nauki, która zajmuje się rozwojem, kształtowaniem oraz doskonaleniem mowy i komunikacji.

Logopeda to specjalista w zakresie rozpoznania i terapii wszelkich nieprawidłowości w obrębie aparatu mowy oraz zaburzeń komunikacji o różnej etiologii. Praca logopedy wymaga holistycznego podejścia oraz wiedzy nie tylko z zakresu anatomii
i funkcjonowania człowieka, ale też m.in. językoznawstwa, psychologii i pedagogiki.

Logopedzi, w zależności od specjalizacji, pracują zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.

Wybrane choroby i trudności, z jakimi pomoże logopeda to:

– usuwanie wad wymowy

– praca nad dykcją i emisją głosu mówionego

– przygotowanie do założenia aparatu ortodontycznego, przygotowanie do zabiegu podcięcia wędzidełka

– praca z osobami doświadczającymi objawów w wyniku choroby neurologicznej (afazja, dyzartria, zaburzenia połykania) (neurologopeda)

– rehabilitacja zaburzeń głosu o różnej etiologii (logopeda foniatryczny, rehabilitant głosu)

– kształtowanie komunikacji i wsparcie osób z zaburzeniami nowotworowymi (m.in. laryngektomowanych) (onkologopeda)

– diagnoza i terapia osób z zaburzeniami płynności mowy takich jak jąkanie, giełkot (balbutologopeda)

– diagnoza i terapia osób z zaburzeniami komunikacji występującymi u osób starszych, np. choroba Alzheimera, demencja (gerontologopeda)

– diagnoza i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenologopeda)

– kształtowanie mowy osób niesłyszących, niedosłyszących, niewidzących, niedowidzących (surdologopeda, tyflologopeda)

– wczesna interwencja logopedyczna (diagnoza i terapia dzieci (0-3 r.ż.)

Wizyta u logopedy trwa zwykle od 30 do 40 minut. Po zdiagnozowaniu nieprawidłowości rozpoczyna się terapia logopedyczna, której długość uzależniona jest od diagnozy. Zwykle najlepszy efekt dają regularne, cotygodniowe zajęcia.

W razie problemów w zdiagnozowaniu schorzenia terapeuta może skierować pacjenta na dodatkowe testy (np. badanie audiologiczne) lub do specjalisty, aby wykluczyć występowanie innych zaburzeń.