Logopedia

Logopedia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy na początkowym etapie życia, a także eliminowaniem wad wymowy w późniejszym okresie.

Lekarz logopeda to specjalista w zakresie rozpoznania wszelkich nieprawidłowości w obrębie aparatu mowy. To także terapeuta od zaburzeń w komunikacji na różnym tle.

Logopeda musi posiadać szeroką wiedzę nie tylko z zakresu medycyny, ale również psychologii i pedagogiki. To zawód wymagający podejścia holistycznego.

Do najważniejszych zadań logopedy należy:
• usuwanie wad wymowy
• dbanie o prawidłowy rozwój fonetyczny, leksykalny i gramatyczny dziecka, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, proponowanie alternatywnych metod porozumiewania się (mimika, gestykulacja, język migowy)
• pomoc w leczeniu dysleksji
• pomoc podczas trudności w czytaniu i pisaniu
• usuwanie zaburzeń głosu.

W przypadku noworodków wizyta u logopedy polega przede wszystkim na zbadaniu odruchów ssania, połykania, oddychania, ponieważ to one wpływają bezpośrednio na umiejętność prawidłowego mówienia.

Najczęstsze objawy, z którymi spotyka się lekarz logopeda to wady zgryzu, nieumiejętność wymówienia poszczególnych głosek, nieprawidłowa budowa języka lub znacznie wolniejszy rozwój psychomotoryczny w porównaniu z rówieśnikami pacjenta.

Wizyta u logopedy trwa zwykle od 30 do 40 minut. Po zdiagnozowaniu nieprawidłowości rozpoczyna się terapia logopedyczna, której długość uzależniona jest od wady. Zwykle najlepszy efekt dają codzienne zajęcia trwające 20-30 minut.

W razie problemów w zdiagnozowaniu schorzenia lekarz może skierować pacjenta na dodatkowe testy (np. badanie audiologiczne) lub do specjalisty, aby wykluczyć występowanie innych zaburzeń.

Choroby, które leczy logopeda to między innymi:
• dyzartria – zła wymowa z powodu wad zgryzu
• afonemia – nierozróżnianie dźwięków
• jąkanie
• lambdacyzm – nieumiejętność wymowy głoski „L”
• reranienie – nieumiejętność wymowy głoski „R”
• metateza – przestawienie liter lub głosek
• mutyzm – brak lub znaczne ograniczenie mówienia (zwykle o podłożu psychologicznym)
• nerwica mowy.