Orzeczenia: Badanie Kierowców kat .B

Badania dotyczą prawa jazdy kategorii B

Kwalifikowanie osób ubiegających się o prawo jazdy po raz pierwszy oraz osób przedłużających ważność prawa jazdy.