Medycyna Rodzinna

Medycyna rodzinna jest to dyscyplina akademicka i naukowa o aktywności klinicznej, ukierunkowanej na opiekę podstawową.

Charakterystyka dyscypliny

Jest to punkt pierwszego kontaktu w ochronie zdrowia, zajmując się wszystkimi kwestiami zdrowotnymi niezależnie od wieku, płci, czy innych cech pacjentów. Jest to dziedzina koordynująca opiekę zdrowotną i współdziałająca z innymi specjalizacjami. W medycynie rodzinnej ochrona zdrowia ukierunkowana jest na pacjenta, jego otoczenie i rodzinę. W ramach konsultacji promowana jest efektywna komunikacja, która pozwala na zbudowanie trwałego związku pacjenta z lekarzem w celu zapewnienia długotrwałej i ciągłej opieki kształtowanej przez potrzeby i oczekiwania pacjenta. Dotyczy bardzo zróżnicowanego zakresu chorób – zarówno ostrymi problemami zdrowotnymi jak i przewlekłymi chorobami. Celem jest promocja zdrowia oraz dobrego samopoczucia na skutek adekwatnej i efektywnej interwencji. Dotyczy wielowymiarowych problemów ze zdrowiem fizycznym, psycho-logicznym, społecznym, kulturowym i egzystencjalnym – pełniąc szczególną rolę ochronie zdrowia lokalnej społeczności.

Charakterystyka specjalności

Lekarze rodzinni to specjaliści, osobiści lekarze, którzy odpowiadają za pierwszą linię ochrony zdrowia pacjentów niezależnie od płci, czy wieku.

Opiekują się pacjentami w kontekście ich rodzin, odpowiadając na potrzeby całej społeczności. Są pierwszymi lekarzami, którzy reagują dolegliwości kierując ich na odpowiednie leczenie, zapewniając dalszą opiekę, obserwację, promując zdrowy tryb życia oraz działania profilaktyczne..

Lekarze:

lek. med. Marta Falcman-Sobczak