Medycyna Estetyczna

Medycyna Estetyczna

Dział medycyny, którego celem jest poprawa jakości życia osób zdrowych poprzez działania prewencyjne, głównie dotyczące przeciwdziałania starzeniu się skóry oraz poprawy wyglądu. Efekty leczenia skupiają się na poprawie fizycznej atrakcyjności pacjentów. Zabiegi...

Medycyna Rodzinna

Medycyna rodzinna jest to dyscyplina akademicka i naukowa o aktywności klinicznej, ukierunkowanej na opiekę podstawową. Charakterystyka dyscypliny Jest to punkt pierwszego kontaktu w ochronie zdrowia, zajmując się wszystkimi kwestiami zdrowotnymi niezależnie od wieku,...
Pierwsza wizyta u ginekologa

Pierwsza wizyta u ginekologa

Młode kobiety, które nie odczuwają żadnych dolegliwości powinny odbyć swoją pierwszą wizytę u ginekologa między 17 a 18 rokiem życia. W przypadku gdy pojawią się kłopoty zdrowotne pierwsza wizyta u lekarza powinna mieć miejsce wcześniej. Do problemów zdrowotnych które...

Prawa i Obowiązki Pacjenta

Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej – Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: • z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...